ទំនាក់ទំនង
      Smart phone : 
070 618 888, 070 628 888
         Cellcard phone: 
089 797 788, 089 807 788
         Metfone phone:
097 783 8888, 097833 0088
ការជូនតំលៃពិសេស

ផលិតផលពិសេស

ព៌ត័មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង
អាស័យដ្ឋាន:
អគារ ៤៥A  (១០-១៣), មហាវិថីសហពន្ធ័រស្ស៊ី, សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធ៍សែនជ័យ,
រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រៈរាជាណាចក្រកម្ពុជា
(នៅទល់មុខព្រលានយន្តហោះអន្តរជាត់
ពោធ៍ចិនតុង)

ករណីបន្ទាន់:
Smart phone:
(855) 070 908 888 / 070 918 888, 
          
Cellcard phone:
(855) 012830088 / 012623 988

Metfone phone:
(855) 977 838 888 / 097 78330088
ទូស័ព្ទក្រុមហ៊ុន:
Smart phone:
(855) 070 618 888,070 628 888, 
          070 638888,

Cellcard phone:
(855) 089 797 788, 089 807 788

Metfone phone:
(855) 977 838 888
LINE, Wechat, WhatsApp, Viber, Telegram:

Mobile number:

(855) 070 638 888, 070 908 8888

facebook:
www.facebook.com/citylightingshop
អ៊ីមែល
City lighting Co.,Ltd
Email:  
info@citylighting.com.kh, 
Email:  ryna@citylighting.com.kh, 
Email:  bunleng@citylighting.com.kh,

Technical department:
Email:
tech@citylighting.com.kh, 
Tel: 070 628 888

Sales department:
Email:sales@citylighting.com.kh
Tel: 070 618 888

View City lighting (Air port) in a larger map