ទំនាក់ទំនង
      Smart phone : 
070 618 888, 070 628 888
         Cellcard phone: 
089 797 788, 089 807 788
         Metfone phone:
097 783 8888, 097833 0088
ការជូនតំលៃពិសេស

ផលិតផលពិសេស

HD កាំម៉ារ៉ា 2MP & IR30M x 6កាំម៉ារ៉ា

ផលិតផលកូដ HD Camera 2MP & IR30M 
ម៉ូដែល $375 
ម៉ាក www.citylighting.com.kh 
បរិយាយ  ប្រពន្ធ័កាំម៉ារ៉ាចាប់រូបភាពប្រភេទអេតឌី:

តំលៃជាកញ្ជប់ ៣៧៥ ដុល្លារអាមេរិច

ការផ្តល់ជូនដូចជា:

1-HD កាំម៉ារ៉ា 2MP & IR30M x 6កាំម៉ារ៉ា

2-ក្បាល DVR HDTVI 8 Channels

3-ខ្សែកាំម៉ារ៉ា

4- អង្កចងចាំ HDD-1T

5-ខ្សែ HDMI/VGA Cables

6- ក្បាលតំណរ BNC     

7-តំល៊ើងប្រពន្ធ័កាំម៉ារ៉ាចាប់រូបភាព

រូបបន្ថែម
ក្លិចលើរូបដើម្បីពង្រីក